วันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในแท็บเล็ต ป.3

         สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใน แท็บเล็ต ชั้น ป.3  มีมากมาย คุณครูผู้สอนสามารถนำมาบูรณาการใช้ประกอบการเรียนการสอนได้  สามารถคลิกเข้าไปดูรายการสื่อ ได้ที่นี่

วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557

การประกอบกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม

          ในปีนี้ สตผ. ต้องการทราบถึงผลการส่งเสริมการประกอบกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม  ของโรงเรียน  ดังนั้น  จึงให้ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 2  ที่มีภาพการประกอบกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม ที่โรงเรียนจัดขึ้น ได้โพ๊สขึ้นใน face book นายประสาท วงศ์กาฬสินธุ์ หรือส่งทางอีเมลล์ pra.sat.wong@hotmail.com ให้ด้วยนะครับ จะใช้ประกอบการรายงาน....สตผ. และประชาสัมพันธ์...ขอบคุณล่วงหน้าครับผม

วันเสาร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2557

สื่อ eDLTV ระดับประถมศึกษา

          อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคุณครูในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ที่กำลังได้รับการส่งเสริมในปัจจุบันคือ การใช้  "การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม"  และปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้การจัดการศึกษาในรูปแบบนี้ ประสบผลสำเร็จ ในส่วนที่เราแตะได้คือ  ตัวครูต้องเตรียมการใช้สื่อดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น  เตรียมตัว เตรียมสื่อ เตรียมการสนับสนุนกิจกรรม เตรียมจัดการห้องเรียน เตรียมเด็ก อะไร ๆ อีกตั้งหลายอย่าง ที่สำคัญคือ ครูต้องรู้ว่าในสาระนี้ เขาจะสอนอะไร อย่างไร  เพื่อเราจะได้เตรียมสื่อ  เตรียมเด็ก และสนับสนุนได้อย่างเหมาะสม  ซึ่งเราสามารถ  คลิกเข้าไปศึกษาบทเรียนได้ที่นี่

วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงหนือ ครั้งที่ 64

            การจัดงานศิลปหัถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64  ซึ่งจังหวัดสกลนคร เป็นเจ้าภาพในปีนี้  ได้กำหนดสถานที่ในการประกวดและแข่งขันกระจายไปในเขตพื้นที่ต่าง ๆ ทุกเขตพื้นที่ สำหรับ สพป.สกลนคร เขต 2  มีโรงเรียนที่ต้องใช้เป็นสถานที่ในการประกวดและแข่งขันอยู่  2  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ + นักบินน้อย   และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  รวมจำนวน  14  รายการ  ซึ่งจะมีการประชุมเพื่อกำหนดสถานที่ในการประกวดและแข่งขันในวันที่  9  กรกฎาคม  2557  เวลา  13.00  น.
           

วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การนิเทศการศึกษาโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 8

                ระหว่างวันที่  3-31  กรกฎาคม  2557  จะออกปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 8 โดยเน้นที่  การอ่านและการเขียน   การวางแผนต่อยอดการแข่งขันมหกรรมวิชาการ  รวมทั้งเก็บข้อมูลทางวิชาการที่สำคัญ เช่น บัญชีการจัดชั้นเรียน  โรงเรียนแกนนำในโครงการต่าง ๆ ของเขตพื้นที่เป็นต้น  สำหรับบัญชีการจัดชั้นเรียน  ให้คลิกเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่  แล้วจัดทำบัญชีการจัดชั้นเรียนเตรียมไว้  และมอบให้ศึกษานิเทศก์ในวันไปนิเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ผลการแข่งขันความสามารถทางภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย

             เมื่อวันที่  17  มิถุนายน  2557  มีการแข่งขันความสามารถทางภาษาไทยในระดับเขตพื้นที่  ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย  ผลการแข่งขันคลิกดูได้ที่นี่