วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การประชุมคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

         ด้วยคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาค ได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการตัดสินระดับภาค ตามตารางประชุม  ที่แนบ   ดังนั้น จึงแจ้งให้  กรรมการตัดสินระดับภาคทุกท่าน   ได้ไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดด้วยนะครับ  ขอบคุณกรรมการทุกท่านครับ
         คลิกดูคำสั่ง สพฐ.แต่งตั้งกรรมการตัดสินที่นี่

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ด่วน! ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

               แจ้งโรงเรียนขนาดเล็ก  ในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 8  ทุกโรง  ช่วยกรอกข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้ด้วย  โดยคลิกเข้าไปกรอกที่นี่  ขอบคุณมากครับ

วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ด่วน! ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

              ด้วยผู้รับผิดชอบงานการศึกษาทางไกล สพป.สกลนคร เขต 2  มีความประสงค์ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับงานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ของโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อรายงาน สพฐ.
              จึงขอความอนุเคราะห์ คลิกเข้าไปกรอกข้อมูลที่นี่  ให้ด้วย  

                                                               ขอบคุณมากครับ  

วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การสำรวจและประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2557

          ระหว่างวันที่  3-12  พฤศจิกายน  2557  นี้  จะมีการสำรวจและประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2557 โดยศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์เครือข่าย  จึงขอความอนุเคราะห์ให้ทางโรงเรียน ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีการจัดชั้นเรียนตามแบบฟอร์ม โดยคลิกดูที่นี่  แล้วจัดส่งให้ ศน. ในวันสำรวจ หรือภายในวันที่  12  พ.ย.57  ด้วยนะครับ  ขอบคุณล่วงหน้าครับ