วันอังคารที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ด่วนที่สุด! เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมชี้แจงแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

     ตามที่ สพป.สกลนคร เขต 2 แจ้งกำหนดการประชุมชี้แจงแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของโรงเรียนในท้องที่อำเภอพังโคนทุกโรง (ศูนย์ 7 และศูนย์ 8 ) ในช่วงบ่ายวันที่ 15 มกราคม 2558 ที่โรงเรียนบ้านโนนขมิ้นและโรงเรียนบ้านดอนหวาย นั้น  ขอเปลี่ยนแปลงเป็นวันที่  7  มกราคม  2558  เวลา  13.00  น.  ณ  โรงเรียนบ้านพังโคน (จำปาสามัคคีวิทยา)

วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การเตรียมสอบ O-Net ปี 2557

             31 มกราคม 2558 นี้ ก็จะสอบ O-Net แล้ว ท่านผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ เพื่อเป็นการเตรียมการ ได้ที่นี่
1. คู่มือการประชุมศูนย์สอบ
2. จำนวนข้อสอบแยกตามแบบทดสอบแต่ละสาระ
3. คู่มือการจัดสอบ
4. ตัวอย่างข้อสอบแบบต่าง ๆ

วันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ป.6 (O-Net)

               ทุกโรงเรียน  คงทราบผลการสอบ Pre-O-net  ไปแล้ว ขอให้ลองวิเคราะห์ดูว่า เด็กชั้น ป.6 เรา มีปัญหา ในสาระใด เรื่องใด  แล้วรีบสอนซ่อมเสริมในสาระ ในเรื่องนั้น ๆ  ทั้งนี้  เพื่อให้เด็กชั้น ป.6 เรา มีความพร้อมในการสอบ O-Net  ให้มากที่สุด  การติว แม้จะไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แต่ในช่วงเวลาอันจำกัดนี้  การติว  ในเนื้อหาสาระที่เหมาะสม ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้   สามารถคลิกดาวน์โหลดข้อสอบได้ที่นี่

วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การประชุมคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

         ด้วยคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาค ได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการตัดสินระดับภาค ตามตารางประชุม  ที่แนบ   ดังนั้น จึงแจ้งให้  กรรมการตัดสินระดับภาคทุกท่าน   ได้ไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดด้วยนะครับ  ขอบคุณกรรมการทุกท่านครับ
         คลิกดูคำสั่ง สพฐ.แต่งตั้งกรรมการตัดสินที่นี่