วันพุธที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2557

สื่อออนไลน์

       ช่วงปิดเทอมยาว เป็นโอกาสที่ผู้ปกครองได้อยู่ร่วมกับนักเรียน  นอกจากเที่ยว เล่น พักผ่อนหย่อนใจแล้ว ควรหาโอกาสให้ลูก ๆ ได้ทบทวนความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อปลูกฝังนิสัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ให้เขาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ซึ่งในอินเทอร์เน็ตก็มีสื่อออนไลน์อย่างหลากหลาย ที่ท่านสามารถเลือกให้เขาได้เข้าไปเรียนรู้ได้  คลิกที่นี่เพื่อดูสื่อออนไลน์ต่าง ๆ 

วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2557

แนวคิดในการจัดชั้นเรียนในปีการศึกษา 2557 จากเขตพื้นที่

    การจัดชั้นเรียน  ควรมีการปรับเปลี่ยน เน้นการจัดครูเข้าสอนให้เหมาะสมในแต่ละชั้น  อย่าสอนหมุนทั้งหมด เพื่อให้ครูผู้สอน มีข้อมูลและติดตามแก้ปัญหาเด็กในความรับผิดชอบ เป็นรายบุคคล

วันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557

ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย

           ขอแสดงความยินดี  กับผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย  สกลนคร เขต 2 เรา มีหลายท่านที่ได้รับพระราชทาน  คลิกเข้าตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

วันอังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557

สื่อการสอนอ่านแจกลูก ประสมคำ

        คุณครูผู้สอนชั้น ป.1 และนักเรียนที่รักทุกคน  วันนี้มีสื่อออนไลน์ที่โรงเรียนศรีพิทยาปากน้ำ เขาทำไว้  และเห็นว่ามีประโยชน์สำหรับคุณครูนำไปใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทย ตั้งแต่เริ่มต้น และนักเรียนสามารถเข้าไปเรียนรู้ เพื่อฝึกอ่านภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง  เป็นสื่อการสอนอ่านแจกลูกประสมคำ คลิกเข้าไปเรียนรู้ได้ที่นี่

วันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557

ผลสอบ O-NET และผลการทดสอบการอ่าน ปี 2556

             ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผลสอบ O-NET  และผลการทดสอบการอ่าน  ปี 2556 ออกมาแล้ว  เป็นประโยชน์สำหรับทุกโรงเรียนในศึกษา วิเคราะห์ เพื่อทราบว่า ปัจจุบัน เราอยู่ตรงไหน ระดับใด  และมีปัญหาในตัวชี้วัดใด ในแต่ละกลุ่มสาระที่เด็กเราทำคะแนนไม่ได้  เข้าไปศึกษา วิเคราะห์ดู  แล้ววางแผนพัฒนาให้ตรงจุด  ในปีการศึกษาที่จะเริ่มขึ้นในเร็วๆ นี้
             1.  ผลสอบ O-NET ป.6 คลิกเข้าไปดูและสั่งปริ๊นได้ที่นี่
             2.  ผลทดสอบการอ่าน
                   -  ผลสอบอ่าน ป.3
                   -  ผลสอบอ่าน ป.6

วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2557

ผลสอบ O-NET ปี 2556

               ผลการสอบ O-NET ปี 2556 ออกมาแล้ว  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน สามารถเข้าไปดูรายละเอียดในภาพรวม โดยแยกเป็นสาระการเรียนรู้ ได้ที่นี่

วันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557

ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลทางการศึกษา

            ด้วยใกล้สิ้นปีการศึกษา 2556 แล้ว สพป.สกลนคร เขต 2 จึงขอความอนุเคราะห์จากทุกโรงเรียนในสังกัด ได้สำรวจและกรอกข้อมูลทางการศึกษา ออนไลน์ ดังนี้
            1.  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน ชั้น ป.1-ม.3 ทั้งโดยรวมและแยกตามคุณลักษณะ  โดยกรอกข้อมูลลงที่นี่
            2.  ผลการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู จิตสำนึกความเป็นไทยและอยู่อย่างพอเพียง  โดยกรอกข้อมูลลงที่นี่
            นอกจากจะสามารถคลิกเข้ามากรอกข้อมูลได้ที่เว็บบล็อกนี้แล้ว ยังสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของ สพป.สกลนคร เขต 2  และเว็บบล็อกของ ศน.ประสาท  วงศ์กาฬสินธุ์ ที่
http://www.prasatwong.blogspot.com
            ขอขอบคุณทุกโรงเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์