วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ด่วน! ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

              ด้วยผู้รับผิดชอบงานการศึกษาทางไกล สพป.สกลนคร เขต 2  มีความประสงค์ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับงานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ของโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อรายงาน สพฐ.
              จึงขอความอนุเคราะห์ คลิกเข้าไปกรอกข้อมูลที่นี่  ให้ด้วย  

                                                               ขอบคุณมากครับ  

วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การสำรวจและประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2557

          ระหว่างวันที่  3-12  พฤศจิกายน  2557  นี้  จะมีการสำรวจและประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2557 โดยศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์เครือข่าย  จึงขอความอนุเคราะห์ให้ทางโรงเรียน ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีการจัดชั้นเรียนตามแบบฟอร์ม โดยคลิกดูที่นี่  แล้วจัดส่งให้ ศน. ในวันสำรวจ หรือภายในวันที่  12  พ.ย.57  ด้วยนะครับ  ขอบคุณล่วงหน้าครับ

วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557

นโยบาย สพฐ. ปี 2558

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายในปี 2558  เพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษา  ได้นำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปี  2558  สามารถคลิกดูได้ที่นี่

วันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในแท็บเล็ต ป.3

         สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใน แท็บเล็ต ชั้น ป.3  มีมากมาย คุณครูผู้สอนสามารถนำมาบูรณาการใช้ประกอบการเรียนการสอนได้  สามารถคลิกเข้าไปดูรายการสื่อ ได้ที่นี่

วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557

การประกอบกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม

          ในปีนี้ สตผ. ต้องการทราบถึงผลการส่งเสริมการประกอบกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม  ของโรงเรียน  ดังนั้น  จึงให้ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 2  ที่มีภาพการประกอบกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม ที่โรงเรียนจัดขึ้น ได้โพ๊สขึ้นใน face book นายประสาท วงศ์กาฬสินธุ์ หรือส่งทางอีเมลล์ pra.sat.wong@hotmail.com ให้ด้วยนะครับ จะใช้ประกอบการรายงาน....สตผ. และประชาสัมพันธ์...ขอบคุณล่วงหน้าครับผม

วันเสาร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2557

สื่อ eDLTV ระดับประถมศึกษา

          อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคุณครูในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ที่กำลังได้รับการส่งเสริมในปัจจุบันคือ การใช้  "การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม"  และปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้การจัดการศึกษาในรูปแบบนี้ ประสบผลสำเร็จ ในส่วนที่เราแตะได้คือ  ตัวครูต้องเตรียมการใช้สื่อดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น  เตรียมตัว เตรียมสื่อ เตรียมการสนับสนุนกิจกรรม เตรียมจัดการห้องเรียน เตรียมเด็ก อะไร ๆ อีกตั้งหลายอย่าง ที่สำคัญคือ ครูต้องรู้ว่าในสาระนี้ เขาจะสอนอะไร อย่างไร  เพื่อเราจะได้เตรียมสื่อ  เตรียมเด็ก และสนับสนุนได้อย่างเหมาะสม  ซึ่งเราสามารถ  คลิกเข้าไปศึกษาบทเรียนได้ที่นี่